LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
Šiaulių apskrities Kurtuvėnų dvaro savininko, grafo Stanislovo Pliaterio-Zyberko (Plater-Zyberk) (1889–1955 m.), 

1941 m. birželio mėn. suimto ir išvežto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos. [1939, 1941 m.]

LYA, f. K-1, ap. 58, s.b. P-12860, l. 41-1, 41-2.