LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš  Tauragės gyventojo, pasiturinčio prekybininko Izrailio Epšteino (1894–1941 m.),
1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), 1941 m. birželio mėn. anketos.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11856, l. 5.