LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
Skuodo gyventojo, vaistinės savininko, Skuodo šaulių gaisrininkų komandos vadovo, 

sionistų partijos nario Samuelio-Dovydo Mirkes (g. 1889 m.),

1941 m. birželio 14 d. suimto ir išsiųsto į TSRS NKVD pataisos darbų lagerį Krasnojarsko krašte (Kraslagą), nuotraukos [1939, 1941 m.].

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12018, 6-1, 27-4.