LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


1941 m. birželio mėn. iš Lietuvos  ištremtų Pasvalio gyventojų  atminimui skirta nuotrauka,

1945 m. konfiskuota iš Panevėžio apskrities Pumpėnų valsčiaus Rimkūnėlių kaimo gyventojo,

1941 m. birželio sukilimo dalyvio Juozo Sakalausko (g. 1900 m.). Be datos.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 29243/3, l. 30-2.