LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     Raseinių apskrities gyventojos, mokytojos, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Prezidiumo pirmininko (1949–1953 m.)

Jono Žemaičio-Vytauto sesers Kotrynos Žemaitytės-Juškienės, jos vyro, eigulio Rapolo Juškos,

jų vaikų Rūtos, Ramojaus ir Aušros Marijos, 1941 m. birželio mėn.  ištremtų į Komijos ATSR, nuotrauka.

1947 m.

GAM, Nr. T-PF851.