LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     Ukmergės apskrities Čiobiškio kaimo gyventojos, mokytojos Onos Šalučkienės,

jos dukterų Reginos ir Marijos Laimutės, 1941 m. birželio mėn. ištremtų iš Lietuvos į Altajaus kraštą

ir 1947 m. pabėgusių iš tremties į Lietuvą, nuotrauka. Be datos.

GAM, Nr. 12933.