LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     Tremtinių gyvenvietė Kakorna (Krasnojarsko kraštas,  RTFSR). 1949 m.

LCVA. P-31818.