LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš TSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) parengtos

Antisovietinio elemento trėmimo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos operacijos vykdymo instrukcijos.

[1941 m., ne anksčiau gegužės 19 d.]
LYA, f. V-135, ap. 7, b. 1, l. 1.