LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Sibiro tremtinių palaikai iš Igarkos (Krasnojarsko kraštas) atvežami į Kėdainių karinį aerouostą.

Iš karinio lėktuvo iškelti karstai su tremtinių palaikais.

Kėdainiai, 1989 m. liepos 28 d. Fotografas V. Kapočius.

LCVA. 0-127561.