LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     
LTSR valstybės saugumo liaudies komisaro Piotro Gladkovo 1941 m. gegužės 28 d. ataskaita

TSRS valstybės saugumo liaudies komisarui Vsevolodui Merkulovui

apie pasirengimo numatytai Lietuvos gyventojų trėmimo operacijai eigą.

LYA, f. K-1, ap. 10, b. 5 , l. 199–201.