LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
     


Ištrauka iš TSRS valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) 1941 m. birželio 4 d. nurodymo

NKGB apskričių viršininkams dėl priemonių, būtinų trėmimo operacijai parengti.

LYA, f. V-135, ap. 7, b. 8, l. 43.