Lietuvos ypatingasis archyvas
Lietuvos centrinis valstybės archyvas

LIETUVOS GYVENTOJŲ 1941 M. BIRŽELIO 14–18 D. TRĖMIMAS
       

                


        2011 m. birželio 14 d. sukanka 70 metų, kai buvo įvykdytas masinis gyventojų trėmimas iš Lietuvos į tolimuosius TSRS regionus. 1940 m. birželyje okupavusi Lietuvą, Tarybų Sąjunga pradėjo politines represijas prieš okupuotos šalies gyventojus. 1941 m. gegužės–birželio mėn. buvo įvykdyti masiniai žmonių trėmimai iš TSRS 1939–1940 m. okupuotų kraštų: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos ir Moldavijos. Birželio 14–18 d. iš Lietuvos buvo deportuota apie 17500 žmonių. Tremtis tapo didžiule tautos tragedija ir netektimi, pavadinta „juoduoju birželiu“.

        Šioje parodoje eksponuojami dokumentai iš Lietuvos ypatingajame archyve (LYA) ir Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) saugomų dokumentų kolekcijų: Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto ir TSRS liaudies komisarų tarybos 1941 m. gegužės 16 d. nutarimas dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų trėmimo, Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto Biuro 1941 m. birželio mėn. nutarimas dėl Lietuvos gyventojų trėmimo, Lietuvos komunistų partijos (LKP), TSRS ir LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB), LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) dokumentai,  1941 m. birželio mėn. represuotų asmenų bei kitos nuotraukos, atspindinčios Lietuvos gyventojų trėmimą. Parodoje eksponuojamos nuotraukos, saugomos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento Genocido aukų muziejuje (GAM).

        Kviečiame apsilankyti.         

>>>

_________________________________________________________