UTENOS MIESTAS IR KRAŠTAS
LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Parodos dokumentų sąrašas

   

1. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro raštas didžiajam Maskvos kunigaikščiui Ivanui Vasiljevičiui, kuriame minimas Utenos vietininkas Voitka Janovičius – jo pasiuntinys į Maskvą. Fragmentas. 1493-11-06.

2. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo privilegija Trakų vaivadai Grigorijui Astikaičiui, kuria jam amžinai dovanojama 70 žmonių tarnybų Vilniaus pavieto Utenos valsčiuje ir Klondutėnų bei Piklėnų kaimai Užpalių valsčiuje. Krokuva. 1510-06-20.

3. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Trakų ir Vilniaus vaivadijų bei Žemaitijos dvarų sąrašas, kuriame nurodytas ir Utenos dvaras.
Miestų, atleistų nuo miestiečių karo prievolės, bet mokančių mokesčius karo reikalams, sąrašas. Jame nurodytas ir Utenos miestas, mokėjęs 5 kapas lietuviškų grašių.
(1512 m.).

4. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Zigmanto Vazos prekybos privilegija, suteikta Utenos miesteliui. Varšuva. 1599-06-04.

5. Ukmergės pavieto dūmų surašymo registras. Fragmentas. Nurodytas Utenos tenutas (dzierzawa). 1667 m.

6. Utenos miesto žydų vardinis sąrašas, pateiktas Ukmergės pavieto žydų pagalvės mokesčio tarife. Fragmentai. 1765 m.

7. Ildefonso Berlič Strutynskio raštas, kuriuo jis savo žmonai Kotrynai Žabaitei Strutynskai užrašo Utenos dvarą ir kitas valdas. Fragmentai. 1784-01-03.

8. Utenos dvaro, miestelio ir klebonijos dūmai, nurodyti Ukmergės pavieto dūmų surašymo registre. 1790 m.

9. Utenos miestelio ir dvaro savininkų Strutynskių šeimos vardinis sąrašas ir herbas. 1797 m.

10. Sukilėlių pulko vado Ferdinando Grotkovskio pakvitavimo raštas dėl iš Utenos miesto žydų kahalo gauto įvairaus turto sukilėlių reikmėms. Utena, 1831-05-01.

11. Rusijos kariuomenės 8-ojo jėgerių pulko vado liudijimas, išduotas Utenos žydų kahalo atstovui dėl Utenos miestui padarytos žalos kovų su sukilėliais metu. 1831-09-30.

12. Valstybinio Utenos dvaro bendrasis planas. 1855 m.

13. Valstybinio Utenos dvaro detalus planas. 1856 m.

14. Valstybinio Utenos dvaro geometrinis inventorius. Fragmentai. 1856 m.

15. Kauno vicegubernatoriaus pranešimas Vilniaus generalgubernatoriui apie 1879 m. gegužės 31 d. gaisro padarytą žalą Utenos miestui. 1879-06-05.

16. Dviaukščio mūrinio namo, priklausiusio Utenos Romos katalikų bažnyčiai, planas. Kopija. (XIX a. pab.–XX a. pr.).

_________________________________________________________