LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

 

PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ SRITIES IR TAURO APYGARDOS VADAI PARTIZANŲ SUVAŽIAVIME
1949 m. vasaris.

Iš kairės į dešinę: Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, einantis Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.