LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO  TARYBOS 1949 M. VASARIO 11-17 D. POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b.33960/3, t. 10, l. 217-223.
Originalas, mašinraštis.

          Dokumentą pasirašė Jonas Žemaitis-Vytautas, Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Bronius Liesis-Naktis, Petras Bartkus-Žadgaila. Dokumentas paimtas Lietuvos SSR MVD 1951-03-03 karinės operacijos Dotnuvos r. Pilsupių k. Antano Dovido sodyboje metu.
          Skelbta: Laisvės kovos 1944-1953 metais, p. 297-307.


1                              8        10     11    12    13