LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO STATUTAS. ANTRAŠTINIS LAPAS

1951 m. vasario 1 d.

Faksmilė iš Genocido aukų muziejaus.

          LLKS statutą parengė Jonas Žemaitis-Vytautas ir Petras Bartkus-Žadgaila. Galutinė redakcija buvo parengta 1948 m. pabaigoje - 1949 m. pradžioje. Statutas patvirtintas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos posėdyje 1949 m. vasario mėn.