LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. AKTAS NR. 1 DĖL GENEROLO LAIPSNIO SUTEIKIMO LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS PREZIDIUMO PIRMININKUI JONUI ŽEMAIČIUI-VYTAUTUI

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 11, l. 23.
Dublikatas, mašinraštis.

          Dokumentą pasirašė Juozas Šibaila-Merainis, Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Bronius Liesis-Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Petras Bartkus-Žadgaila. Dokumentas paimtas Lietuvos SSR MVD 1951-03-03 karinės operacijos Dotnuvos r. Pilsupių k. Antano Dovido sodyboje metu.
          Skelbta: Laisvės kovos 1944-1953 metais, p. 584.