LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS
1928 m.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.

          Jonas Žemaitis gimė 1909-03-15 Palangoje. 1929 m. baigė Kauno karo mokyklą, studijavo Prancūzijos artilerijos mokykloje. Vadovavo Lietuvos kariuomenės 1-ojo, vėliau - 4-ojo artilerijos pulko mokomajai baterijai. Nuo 1945 m. buvo Lietuvos partizanų Žebenkšties rinktinės štabo viršininku, nuo 1947-05-20 - Jungtinės Kęstučio apygardos vadu, nuo 1948-05-05 - Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadu. 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime buvo išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininku, kartu laikinai einant Gynybos pajėgų vado pareigas. Suvažiavime svarstyto LLKS statuto autorius, LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. LLKS Tarybos 1949-02-16 aktu jam buvo suteiktas partizanų generolo laipsnis. 1953-05-30 buvo suimtas Jurbarko r. Šimkaičių miške, išdavus partizanų bunkerį. Nuteistas sušaudyti, sušaudytas 1954-11-26 Maskvoje.
           Lietuvos Respublikos Prezidento 1997-02-14 dekretu jam suteiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties), 1998-01-26 - dimisijos brigados generolo laipsnis.