LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS PREZIDIUMO PIRMININKO 1949 M. VASARIO 16 D. AKTAS Nr. 3 DĖL MAJORO LAIPSNIO SUTEIKIMO PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ SRITIES VADUI ADOLFUI RAMANAUSKUI-VANAGUI

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 11, l. 29.
Dublikatas, mašinraštis.

          Dokumentą pasirašė Jonas Žemaitis-Vytautas. Dokumentas paimtas Lietuvos SSR MVD 1951-03-03 karinės operacijos Dotnuvos r. Pilsupių k. Antano Dovido sodyboje metu.