LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS
Be datos.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus. Po nuotrauka - Lietuvos SSR MVD darbuotojo užrašas.

           Adolfas Ramanauskas gimė 1918 m. kovo 6 d. Nju Britene (JAV). Nuo 1945-04-25 - partizanų Merkinės bataliono vadas, nuo 1945-09 iki 1948-01 ir nuo 1950-01 iki 1951-10 - Merkio rinktinės vadas, nuo 1947-09-25 iki 1949-05-19 - Dainavos apygardos vadas, nuo 1948-10-10 iki 1950-01-19 ėjo Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas. Dalyvavo 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime, buvo išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo nariu, paskirtas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotoju. LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. Nuo 1949-07-15 - LLKS gynybos pajėgų vadas. Partizanų pulkininkas. Suimtas 1956-10-12 Kaune, nuteistas mirties bausme ir sušaudytas 1957-11-29 Vilniuje.
           Lietuvos Respublikos Prezidento 1999-02-01 dekretu jam suteiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties), 1998-01-26 - dimisijos brigados generolo laipsnis.