LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS PREZIDIUMO PIRMININKO 1949 M. VASARIO 16 D. AKTAS NR. 4 DĖL KAPITONO LAIPSNIO SUTEIKIMO TAURO APYGARDOS VADUI ALEKSANDRUI GRYBINUI-FAUSTUI, VAKARŲ LIETUVOS PARTIZANŲ SRITIES ŠTABO NARIUI BRONIUI LIESIUI-NAKČIAI, PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ SRITIES ŠTABO SKYRIAUS VIRŠININKUI SERGIJUI STANIŠKIUI-LITUI, DAINAVOS APYGARDOS ŠTABO VIRŠININKUI JURGIUI KRIKŠČIŪNUI-RIMVYDUI, DAINAVOS APYGARDOS ŠARŪNO RINKTINĖS VADUI BENEDIKTUI LABĖNUI-KARIŪNUI

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 11, l. 31.
Dublikatas, mašinraštis.

           Dokumentą pasirašė Jonas Žemaitis-Vytautas, Petras Bartkus-Žadgaila. Dokumentas paimtas Lietuvos SSR MVD 1951-03-03 karinės operacijos Dotnuvos r. Pilsupių k. Antano Dovido sodyboje metu.