LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

ALEKSANDRAS GRYBINAS-FAUSTAS
Be datos.

Iš kairės į dešinę: Tauro apygardos vado adjutantas Pranas Runas-Daugirdas, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.

          Aleksandras Grybinas gimė 1920 m. Šakių aps. Lukšių k. Nuo 1945 m. - Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanas, nuo 1946-06-12 iki 1946-10-24 - Žalgirio rinktinės adjutantas, nuo 1947-05-12 - rinktinės štabo Žvalgybos, vėliau - Spaudos-informacijos skyriaus viršininkas, nuo 1948-05-05 - rinktinės štabo viršininkas, nuo 1948-10-08 - Tauro apygardos vadas. Dalyvavo 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime. LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. Žuvo 1949-09-28 Šakių aps. Jankų vls. Šunkarių miške.
          Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-05-19 dekretu jam suteiktas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas (po mirties), 1998-05-19 - pulkininko laipsnis.