LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

BRONIUS LIESIS-NAKTIS
Iš kairės: neatpažintas partizanas, Bronius Liesis-Naktis, Antanas Liesis-Tonis
1946 m.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.

          Bronius Liesis gimė 1922 m. Ramygaloje. Nuo 1945 m. Kęstučio apygardos partizanas, vėliau - Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas. Dalyvavo 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime, buvo išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo nariu. LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. Žuvo kautynėse 1949-08-13 Radviliškio aps. Užpelkių miške.
          Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-05-19 dekretu jam suteiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties). 1998-01-15 jam suteiktas majoro laipsnis.