LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

JUOZAS ŠIBAILA-MERAINIS
Be datos.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.

          Juozas Šibaila gimė 1905 m. kovo 18 d. Alytaus aps. Vadėnų k. Nuo 1944 m. buvo Didžiosios Kovos apygardos partizanas, „B“ rinktinės štabo viršininkas, nuo 1948 m. vasario mėn. - Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities štabo pareigūnas, nuo 1948-11 - laikinai ėjo BDPS Visuomeninės dalies viršininko pareigas. Dalyvavo 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime, buvo išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo nariu, LLKS Visuomeninės dalies viršininku, paskirtas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotoju. Suvažiavime svarstytos LLKS politinės programos autorius, LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. Nuo 1949-02-25 - LLKS leidinio „Prie rymančio Rūpintojėlio“ redaktorius, nuo 1950-05 - LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko padėjėjas. Partizanų pulkininkas. Žuvo 1953-02-11 Panevėžio aps. Ramygalos vls. Dovydų miške.
          Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-05-19 dekretu jam suteiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties). 1998-05-13 jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.