LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

LEONARDAS GRIGONIS-UŽPALIS
Be datos.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.

          Leonardas Grigonis gimė 1908 m. Rokiškio aps. Pužonių k. Nuo 1944 m. buvo Vytauto Didžiojo-Atžalyno rinktinės partizanas, štabo viršininkas, vėliau - Prisikėlimo apygardos vadas. Jo bunkeryje, įrengtame Šiaulių aps. Minaičių k. po Stasio Mikniaus klėtimi, 1949 m. vasario mėn. įvyko partizanų vadų suvažiavimas. Dalyvavo suvažiavime, prisidėjo rengiant LLKS politinę deklaraciją ir statutą, buvo išrinktas LLKS Tarybos Prezidiumo nariu, LLKS Visuomeninės dalies viršininku, paskirtas LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotoju. LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. LLKS Tarybos Prezidiumo pirmininko 1950-05-30 aktu jam suteiktas partizanų pulkininko leitenanto laipsnis. Žuvo 1950-07-22 Raseinių aps. Ariogalos vls. Daugėliškio miške.
          Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-05-19 dekretu jam suteiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties), 1998-05-19 - pulkininko laipsnis.