LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

PETRAS BARTKUS-ŽADGAILA
Be datos.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.

          Petras Bartkus gimė 1921 m. Raseinių aps. Pakapurnio km. Nuo 1944 m. Kęstučio apygardos partizanas, štabo Organizacinio skyriaus viršininkas, nuo 1947-11 iki 1949-02 - Prisikėlimo apygardos vadas. Dalyvavo 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime, buvo paskirtas LLKS Tarybos Prezidiumo sekretoriumi. LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. Žuvo kautynėse 1949-08-13 Radviliškio aps. Užpelkių miške.
          Lietuvos Respublikos Prezidento 1997-11-20 dekretu jam suteiktas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (po mirties), 1998-05-19 - pulkininko laipsnis.