LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

VYTAUTAS GUŽAS-KARDAS
1948 m.
Iš kairės į dešinę: Antanas Liesis-Tonis, LLKS Prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas, Jonas Nuobaras-Mikas, Lyras, Vakarų Lietuvos partizanų srities štabo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, neatpažintas partizanas.
Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.

          Vytautas Gužas gimė 1920 m. Rokiškio aps. Sičiūnų k. Buvo Kęstučio apygardos partizanas, nuo 1948-05-05 - Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities štabo viršininkas. Dalyvavo 1949 m. vasario mėn. partizanų vadų suvažiavime, buvo išrinktas LLKS Tarybos nariu. LLKS Tarybos 1949-02-16 Deklaracijos signataras. Žuvo 1949-06-14 Jurbarko aps. Eržvilko vls. Smaidrių k.
          Lietuvos Respublikos Prezidento 1998-11-18 dekretu jam suteiktas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas (po mirties). 1998-05-13 jam suteiktas kapitono laipsnis.