LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

LIETUVOS SSR MVD 4-TOS VALDYBOS SUDARYTA KARINĖS GRUPĖS VEIKSMŲ JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ MIŠKE 1953 M. GEGUŽĖS 30 D. SULAIKANT JONĄ ŽEMAITĮ-VYTAUTĄ SCHEMA
1953 m. gegužės 30 d.
Originalas. Rankraštis.
Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 10, l. 7.