LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

 

 

  Padidinti

 

 

  Padidinti

 

PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ IR KĘSTUČIO APYGARDOS VAIDOTO RINKTINĖS APSAUGOS KUOPOS PARTIZANŲ NUOTRAUKOS, LIETUVOS SSR MVD RASTOS 1953 M. LAPKRIČIO 5 D. PARTIZANŲ BUNKERYJE JURBARKO R. LABGIRINĖS MIŠKE

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 12, l. 282.

          Pirmoje nuotraukoje: Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo 1949 m. vasario mėn. dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, einantis Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras. Antroje eilėje iš kairės į dešinę pirmasis - Juozas Palubeckis-Simas. Po nuotrauka - Lietuvos SSR MVD darbuotojo užrašai.
          Antroje nuotraukoje: Pietų Lietuvos partizanų vadai su Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės apsaugos kuopa pakeliui į Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą 1948 m. pabaigoje - 1949 m. pradžioje. Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Prisikėlimo apygardos vadas Petras Bartkus-Žadgaila, einantis Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, neatpažintas partizanas, Juozas Palubeckis-Simas, neatpažintas partizanas. Po nuotrauka - Lietuvos SSR MVD darbuotojo užrašai.
           Nuotraukas rado Lietuvos SSR MVD 1953-11-05 Jurbarko r. Labgirinės miške įrengtame Kęstučio apygardos partizanų bunkeryje. Nuotraukos buvo prijungtos prie Jono Žemaičio, Juozo Palubeckio, Elenos Palubeckytės ir Marijonos Žiliūtės baudžiamosios bylos.