LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

AKMUO IR STULPAI   RADVILIŠKIO R. MINAIČIŲ K. 1949 M. VASARIO MĖN. ĮVYKUSIAM LIETUVOS PARTIZANŲ  VADŲ SUVAŽIAVIMUI  ATMINTI

2003 m. nuotr.
Faksmilė iš Genocido aukų muziejaus.

           Minaičių k. po Stasio Mikniaus klėtimi įrengtame Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Grigonio-Užpalio bunkeryje 1949 m. vasario mėn. įvyko Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kuriame dalyvavo partizanų atstovai iš visos Lietuvos.