LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D.
DEKLARACIJA

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 10, l. 227.
Originalas, mašinraštis.

          Dokumentą pasirašė Jonas Žemaitis-Vytautas, Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas Šibaila-Merainis, Bronius Liesis-Naktis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Petras Bartkus-Žadgaila. Dokumentas paimtas Lietuvos SSR MVD 1951-03-03 karinės operacijos Dotnuvos r. Pilsupių k. Antano Dovido sodyboje metu.
          Skelbta: Laisvės kovos 1944-1953 metais: dokumentų rinkinys, sud. D. Kuodytė, A. Kašėta, Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Pasaulio lietuvių bendruomenė, 1996 p. 311-313.


1