LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS 1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJOS
(ŽIN., 1999, NR. 11-241)
1999 M. SAUSIO 12 D. NR. VIII-1021

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.
Originalas, mašinraštis.

Dokumentą pasirašė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis.


1     2     3     4     5     6    7    8