LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADAI PAKELIUI Į PARTIZANŲ VADŲ SUVAŽIAVIMĄ

1949 m. vasario 4 d.

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Adolfas Kvedys-Girėnas (?), Jonas Petrauskas-Šarūnas (?). Antroje eilėje iš kairės į dešinę: neatpažintas partizanas, Alfonsas Kvedys-Jaunutis, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, einantis Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras.

Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.