LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ SRITIES ATSTOVŲ, KELIAUJANČIŲ Į PARTIZANŲ VADŲ SUVAŽIAVIMĄ, SUSITIKIMAS SU KĘSTUČIO APYGARDOS VAIDOTO RINKTINĖS PARTIZANAIS JURBARKO-GIRDŽIŲ APYLINKĖSE

1949 m. vasario 4 d.

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: neatpažintas partizanas, Jonas Petrauskas-Šarūnas, Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, Adolfas Kvedys-Girėnas. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Alfonsas Kvedys-Jaunutis, Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras, Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, Juozas Palubeckis-Simas, neatpažintas partizanas.

Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.