LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADAI SU KĘSTUČIO APYGARDOS VAIDOTO RINKTINĖS APSAUGOS KUOPA PAKELIUI Į PARTIZANŲ VADŲ SUVAŽIAVIMĄ
1948 m. pabaiga - 1949 m. pradžia.

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Prisikėlimo apygardos vadas Petras Bartkus-Žadgaila, einantis Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Urbantas Dailidė-Tauras. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, neatpažintas partizanas, Juozas Palubeckis-Simas, neatpažintas partizanas.

Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.