LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

BENDRO DEMOKRATINIO PASIPRIEŠINIMO SĄJŪDŽIO PREZIDIUMO IR BENDRO DEMOKRATINIO PASIPRIEŠINIMO SĄJŪDŽIO KARO TARYBOS 1949 M. VASARIO 10 D. JUNGTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 33960/3, t. 10, l. 200.
Originalas, mašinraštis.

          Dokumentą pasirašė Jonas Žemaitis-Vytautas, Aleksandras Grybinas-Faustas, Bronius Liesis-Naktis, Juozas Šibaila-Merainis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Vytautas Gužas-Kardas, Petras Bartkus-Žadgaila. Dokumentas paimtas Lietuvos SSR MVD 1951-03-03 karinės operacijos Dotnuvos r. Pilsupių k. Antano Dovido sodyboje metu.

          Skelbta: Laisvės kovos 1944-1953 metais, p. 296-297.


1