LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

PARTIZANŲ VADŲ SUVAŽIAVIMO DALYVIAI
1949 m. vasario mėn.

Trečioje eilėje iš kairės į dešinę: penktasis - Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, septintasis - Vakarų Lietuvos partizanų srities vadas Aleksandras Milaševičius-Ruonis, devintasis - einantis Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas  Adolfas Ramanauskas-Vanagas, vienuoliktasis - Antanas Liesis-Tonis.

Nuotrauka iš Genocido aukų muziejaus.