LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS
1949 M. VASARIO 16 D. DEKLARACIJA

Parodos dokumentų sąrašas

 

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija.

Lietuvos partizanų apygardų teritorijų 1949 m. žemėlapis.

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos (Žin., 1999, Nr. 11-241).

Pietų Lietuvos partizanų vadai pakeliui į partizanų vadų suvažiavimą.

Pietų Lietuvos partizanų srities atstovų, keliaujančių į partizanų vadų suvažiavimą, susitikimas su Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanais Jurbarko-Girdžių apylinkėse.

Pietų Lietuvos partizanų vadai su Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės apsaugos kuopa pakeliui į partizanų vadų suvažiavimą.

Bendro Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio Prezidiumo ir Bendro Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio Karo Tarybos 1949 m. vasario 10 d. jungtinio posėdžio protokolas.

Partizanų vadų suvažiavimo dalyviai.

Pietų Lietuvos partizanų srities ir Tauro apygardos vadai partizanų suvažiavime.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 11-17 d. posėdžio protokolas ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio statuto antraštinis lapas:
           
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 11-17 d. posėdžio protokolas.
           Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio statutas. Antraštinis lapas.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. aktas Nr. 1 ir Jono Žemaičio-Vytauto nuotrauka:
          
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. aktas Nr. 1 dėl generolo laipsnio suteikimo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui.
          Jonas Žemaitis-Vytautas.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko 1949 m. vasario 16 d. aktas Nr. 3 ir Adolfo Ramanausko-Vanago nuotrauka:
          Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko 1949 m. vasario 16 d. aktas Nr. 3 dėl majoro laipsnio suteikimo Pietų Lietuvos partizanų srities vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui.
          Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko 1949 m. vasario 16 d. aktas Nr. 4 ir Aleksandro Grybino-Fausto bei Broniaus Liesio-Nakties nuotraukos:
          
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko 1949 m. vasario 16 d. aktas Nr. 4 dėl kapitono laipsnio suteikimo Tauro apygardos vadui Aleksandrui Grybinui-Faustui, Vakarų Lietuvos partizanų srities štabo nariui Broniui Liesiui-Nakčiai, laikinai einančiam Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas Sergijui Staniškiui-Litui, Dainavos apygardos štabo viršininkui Jurgiui Krikščiūnui-Rimvydui, Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vadui Benediktui Labėnui-Kariūnui.
           Aleksandras Grybinas-Faustas.
           Bronius Liesis-Naktis.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko 1949 m. lapkričio 3 d. aktas Nr. 17 ir Juozo Šibailos-Merainio bei Leonardo Grigonio-Užpalio nuotraukos:
          Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo pirmininko 1949 m. lapkričio 3 d. aktas Nr. 17 dėl Adolfo Ramanausko-Vanago, Juozo Šibailos-Merainio, Leonardo Grigonio-Užpalio paskyrimo LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko pavaduotojais.
          Juozas Šibaila-Merainis.
          Leonardas Grigonis-Užpalis.

Petras Bartkus-Žadgaila.

Vytautas Gužas-Kardas.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo 1949 m. rugpjūčio 1 d. posėdžio protokolas ir Algimanto apygardos parengtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ženklų projektas:
          
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo 1949 m. rugpjūčio 1 d. posėdžio protokolas.
         Algimanto apygardos parengtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ženklų projektas.

Lietuvos SSR MVD 4-tos valdybos sudaryta karinės grupės veiksmų Jurbarko r. Šimkaičių miške 1953 m. gegužės 30 d. sulaikant Joną Žemaitį-Vytautą schema.

Pietų Lietuvos partizanų vadų ir Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės apsaugos kuopos partizanų nuotraukos, Lietuvos SSR MVD rastos 1953 m. lapkričio 5 d. partizanų bunkeryje Jurbarko r. Labgirinės miške.

Akmuo ir stulpai Radviliškio r. Minaičių k. 1949 m. vasario mėn. įvykusiam Lietuvos partizanų vadų  suvažiavimui atminti. 2003 m. nuotr.

 

_____________________