Lietuvos centrinis valstybės archyvas

 

   IX LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRŲ KABINETO NARIO,
      
VIDAUS REIKALŲ  MINISTRO KAROLIO ŽALKAUSKO
     
GYVENIMAS IR VEIKLA
 

 

Karolis Žalkauskas (1892-1961)

          Šiemet sukanka 45 metai, kai mirė teisininkas, aktyvus valstybės ir visuomenės veikėjas Karolis Žalkauskas (1892 m. gegužės 29 d. – 1961 m. rugsėjo 16 d.). Šiai sukakčiai paminėti buvo parengta paroda. Buvo stengiamasi atrinkti dokumentus, kurie atspindėtų svarbiausius Karolio Žalkausko gyvenimo etapus: tarnybą kariuomenės teismo prokuroro padėjėju, darbą E. Galvanausko koaliciniame Ministrų Kabinete, kur jis ėjo vidaus reikalų ministro pareigas. K. Žalkauskas dirbo Vyriausiojo tribunolo prokuroro padėjėju, vėliau buvo paskirtas Klaipėdos krašto gubernatoriumi, dirbo Kauno apygardos teismo pirmininku, dėstė Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose, buvo išrinktas Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK'o) Vykdomosios tarybos pirmininku.
          Visi eksponuojami dokumentai saugomi Lietuvos centrinio valstybės archyvo fonduose. Džiaugiamės galėdami prikelti iš užmaršties Karolio Žalkausko vardą ir kartu pagerbti jo atminimą.

   
>>>
A