Lietuvos žydai 20 a. pradžios nuotraukose

Vilniaus gubernijos šauktinis į caro armiją Apatovas Leizeris, Maušo.
Vilnius, 1910 m., "Brudner".

 

Atvirkščioji nuotraukos pusė. 

Pradžia      1   2   3   4   5   6   7   8    9   10          11...20        21... 30        31... 40