O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1093 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ADVOKATĖS HELENOS FALEVIČ-ŠTUKOVSKOS FONDĄ NR. 1093

2007-11-            Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Advokatė Helena Falevič-Štukovska (Helena Falewicz-Sztukowska Adwokat) (1931-03-12–[1939 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Helena Falevič-Štukovska įrašyta į Vilniaus apeliacinio teismo apygardos advokatų sąrašą Advokatų tarybos Vilniuje 1931-03-12 sprendimu. Dirbo Vilniuje. [1]

Advokatės veiklą prižiūrėjo Vilniaus apeliacinio teismo apygardos advokatų taryba, taip pat vadinta Advokatų taryba Vilniuje, nuo 1938-07-01 – Apygardos advokatų taryba Vilniuje. Veiklą reglamentavo 1918-12-24 dekretas apie Lenkijos Respublikos advokatūros laikinuosius įstatus, 1932-10-07, 1938-05-04 įstatymai apie advokatūrą.

Data, kada advokatė Helena Falevič-Štukovska baigė veiklą, nenustatyta. 1939 m. dar dirbo.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Advokatė Helena Falevič-Štukovska teikė konsultacijas teisės klausimais, rengė teisinius dokumentus, gynė teisiamuosius teisme bei atstovavo klientams teismuose ir administracijos įstaigose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Advokatės Helenos Falevič-Štukovskos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-10-25 fonde buvo 1498 saugojimo vienetai. 1952 m. spalio mėn. buvo atrinkti naikinti 964 saugojimo vienetai.

1952-11-18 į apskaitos dokumentus įrašyti fondo Nr. 1093 apyrašas Nr. 1, 536 apskaitos vienetai.

1954 m. buvo atrinktas naikinti 81 saugojimo vienetas.

Į apskaitos dokumentus 1954-12-25 įrašytas fondo Nr. 1093 apyrašas Nr. 2, 70 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1093 yra 2 apyrašai, 607 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra advokato padėjėjos Helenos Falevič-Štukovskos, dirbusios praktikos vadovo advokato V. Parčevskio biure, veiklos bylų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos advokato padėjėjos, vėliau advokatės Helenos Falevič-Štukovskos civiliniams ir baudžiamiesiems teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gintų ar atstovautų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1093 apyraše Nr. 1 įrašyti 537 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos advokato padėjėjos, vėliau advokatės Helenos Falevič-Štukovskos civiliniams ir baudžiamiesiems teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gintų ar atstovautų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1093 apyraše Nr. 2 įrašyta 70 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 133, ap. 2, b. 173, l. 5, 6, 14, 32. F. 127, ap. 7, b. 707.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 13:56