O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 1714 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ADVOKATO VIKTORO CIMKAUSKO FONDĄ NR. 1714

2008-01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Advokatas Viktoras Cimkauskas (1933-09-15–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu,[1] teisingumo ministras 1933-09-15 paskelbė advokatų sąrašą, kuriame buvo įrašytas Kaune gyvenantis advokatas Viktoras Cimkauskas.[2]

Advokato Viktoro Cimkausko veiklą reglamentavo 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas,[3] 1940-07-01 ir 1940-08-05 Laikinieji teismų santvarkos įstatymų pakeitimai,[4] kiti teisės aktai, veiklą prižiūrėjo Advokatų taryba.

Nuo 1940-12-20 advokato Viktoro Cimkausko veiklą reglamentavo TSRS advokatūros nuostatai, veiklą prižiūrėjo Lietuvos TSR advokatų kolegijos organizacinis biuras.

1941 m. advokatas Viktoras Cimkauskas veiklą baigė.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Advokatas Viktoras Cimkauskas gynė kaltinamuosius teisme bei atstovavo klientams teismuose ir administracijos įstaigose, teikė asmenims konsultacijas teisės klausimais, rengė teisinius dokumentus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1969-05-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo advokato Viktoro Cimkausko dokumentų fondo 12 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1714 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1924, 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Fonde yra advokato Mykolo Cimkausko veiklos dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos advokato Viktoro Cimkausko civiliniams bei baudžiamiesiems teismo procesams parengtų ir surinktų dokumentų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1714 apyraše Nr. 1 įrašyti 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1924, 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau-V. Ž.), 1933 m., Nr. 419-2900.
[2] V. Ž., 1933 m., Nr. 424-2925.
[3] Vyriausybės žinios, 1933 m. Nr. 419-2900.
[4] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 66, 192..
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 13:42