O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

lcva fondo 1087 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

 VILNIAUS MIESTO KREDITO DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1087

2006-02-          Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus miesto kredito draugija (Towarzystwo Kredytowe miasta Wilna) (1907 m.–1915 m.)

Vilniaus miesto kredito draugija (Towarzystwo Kredytowe miasta Wilna) (1926-10-24–1940-12-17)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus miesto kredito draugija įsteigta 1907 m. 1915 m. draugija veiklą nutraukė.[1]

Vilniaus miesto kredito draugija atnaujino savo veiklą 1926-10-24.[2]

Draugijos veiklą kontroliavo Lenkijos Respublikos finansų ministras bei vyriausybės skiriamas komisaras.[3]

1939 m. spalio mėn. Lietuvai atgavus Vilnių draugija tęsė veiklą.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-17 nutarimu Nr. 424 Vilniaus miesto kredito draugijos veikla nutraukta, turtas perduotas Lietuvos respublikiniam komunaliniam bankui.[4]

Sudarytojo veiklos sritis

Vilniaus miesto kredito draugija teikė paskolas asmenims, įkeitusiems Vilniaus mieste turėtą nekilnojamąjį turtą.[5]

Draugijos nariais buvo gavę paskolas nekilnojamojo turto savininkai bei draugijai įkeisto nekilnojamojo turto pirkėjai.[6]

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad Vilniaus miesto kredito draugijos dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1952-04-26. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1952 m. prie fondo Nr. 1087 prijungtas Vilniaus miesto komunalinio banko fondas Nr. 1088.

1952 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas fondo Nr. 1087 apyrašas Nr. 1, į jį įrašyta 120 bylų.

Iš viso fonde Nr. 1087 yra 1 apyrašas, 120 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1907–1915, 1926–1940 m. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių kalbomis.

Paskolų suteikimo bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos paskolų suteikimo asmenims, įkeitusiems Vilniaus mieste turėtą nekilnojamąjį turtą, bylos.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 120 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1907–1915, 1926–1940 m. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra sklypų planų, pastatų brėžinių.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 3, b. 345, l. 525.

[2] Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wilenskiego, 1926, Nr. 10(57), l. 32.

[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DURP), 1928, Nr. 34-321.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 345, l. 522; b.405, l. 60, 63.

[5] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 345, l. 525.

[6] DURP, 1928, Nr. 35-326.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO KREDITO DRAUGIJOS FONDO NR. 1087

PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2017-12-04 Nr. SA-41

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Vilniaus miesto kredito draugiją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-02-15 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-81/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

2017 m. rugsėjo mėn. fonde Nr. 1087 buvo 1 apyrašas, 120 apskaitos vienetų.

2017 m. lapkričio mėn. patobulintos ir patikslintos fondo Nr. 1087 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius apyraše.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašytos 2 naujos bylos – Nr. 121 (sudaryta iš pavienių neaprašytų dokumentų) bei Nr. 122 (fondo Nr. 1087 senas apyrašas Nr. 1). Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 1087 yra 1 apyrašas, 122 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija, yra sklypų planų, pastatų brėžinių.

Paskolų suteikimo bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos paskolų suteikimo asmenims, įkeitusiems Vilniaus mieste turėtą nekilnojamąjį turtą, bylos bei įkeisto nekilnojamojo turto draudimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 122 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1907–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija, yra sklypų planų, pastatų brėžinių.

 

Rašytinių skyriaus vyriausioji specialistė  Elžbeta Šimelevičienė

 

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2018-01-10 10:55