O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 140 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DARBO TEISMO VILNIUJE FONDĄ NR. 140

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Darbo teismas Vilniuje (Sąd Pracy w Wilnie) (1929-01-15 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos teisingumo bei darbo ir socialinės rūpybos ministrų 1928-12-05 potvarkiu „Dėl darbo teismo Vilniuje organizavimo“, suderinus su vidaus reikalų, finansų, žemės ūkio bei pramonės ir prekybos ministrais, 1929-01-15 įsteigtas Darbo teismas Vilniuje.

Teismo jurisdikcijoje buvo Vilniaus miestas ir Naujosios Vilnios, Riešės, Mickūnų valsčiai, o 1937 m. buvo priskirti Maišiagalos, Nemenčinės, Paberžės ir Rudaminos valsčiai.1

Teismas savo veiklą organizavo vadovaudamasis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-03-22 potvarkiu „Dėl darbo teismų“ ir 1934-10-24 Darbo teismų įstatymu.

Teismo veikla nutrūko 1939 m. rugsėjo mėnesį. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Darbo teismas Vilniuje sprendė civilines ginčo bylas dėl darbo ar profesinio mokymo sutarčių nesilaikymo ar nutraukimo, žalos atlyginimo, viršvalandinio darbo apmokėjimo, iškeldinimo iš tarnybinių butų ir patalpų nuomos sutarčių nutraukimo ir kt.; baudžiamąsias bylas (iki 1935 m.) dėl samdomojo darbo apsaugos įstatymų pažeidimo.

Teismas galėjo spręsti civilines ginčo bylas, jeigu ginčo objekto piniginė vertė neviršijo 5000, nuo 1935 m. – 10000 zlotų.

Teismo sprendimus galima buvo apskųsti Vilniaus apygardos teismui.2

 

II. DOKUMENTŲSUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Darbo teismo Vilniuje dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1952-12-18 į apskaitos dokumentus įrašytas fondo 1 apyrašas, 3898 apskaitos vienetai.

2003 m. papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 140 yra 1 apyrašas, 3904 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929-1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Fondas nepilnas, nėra teismo veiklos dokumentų.

 

Civilinių ginčo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos civilinės ginčo bylos dėl darbo sutarčių nutraukimo, darbo užmokesčio išieškojimo, viršvalandinio darbo apmokėjimo, sanitarinių sąlygų darbovietėse nesilaikymo, patalpų nuomos sutarčių nutraukimo ir iškeldinimo iš patalpų.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos pagal temas, temų ribose - pagal chronologiją, metų ribose – pagal ieškovų pavardes abėcėlės tvarka, kuri griežtai neišlaikyta.

Iš viso fondo Nr. 140 apyraše Nr. 1 įrašyti 3904 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929-1939 m.

Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Edita Motiejūnienė

 

1Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau DU RP), 1928, Nr. 98-877; 1937, Nr. 14-95.
2 DU RP, 1928, Nr.37-350, 1934, Nr. 95-854.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 10:51