O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-15 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS IR KAUNO GUBERNIJŲ DARBININKŲ, KAREIVIŲ, VALSTIEČIŲ IR SAMDINIŲ DE.PUTATŲ TARYBOS VYKDOMOJO KOMITETO FINANSŲ SKYRIAUS FONDĄ NR. R-15

2007-11-     Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vilniaus ir Kauno gubernijų darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos vykdomojo komiteto finansų skyrius (1917–1918 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tikslios datos, kada Vilniaus ir Kauno gubernijų darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos vykdomojo komiteto finansų skyrius pradėjo ir baigė veiklą, nenustatytos.

Vilniaus ir Kauno gubernijų darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos vykdomojo komiteto finansų skyrius veikė Tulos mieste.

Sudarytojo funkcijos

Vilniaus ir Kauno gubernijų darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos vykdomojo komiteto finansų skyriaus funkcijos nenustatytos.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

1955-11-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Baltarusijos TSR Minsko srities valstybinio archyvo perėmė 5 Vilniaus ir Kauno gubernijų darbininkų, kareivių, valstiečių ir samdinių deputatų tarybos vykdomojo komiteto finansų skyriaus bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-15 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1918 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo dokumentai 1988 m. mikrofilmuoti.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti tarnautojams algų išmokėjimo pareikalavimo žiniaraščiai, tarnautojų sąrašai, dokumentai apie lėšų skyrimą Dysnos apskrities tarybos kariniam skyriui.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1918 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-09 16:38