O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 633 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APSKRITIES LIGONINĖS FONDĄ NR. 633

2008-04-     Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Kėdainių apskrities ligoninė (1918-12-15–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Kėdainių apskrities ligoninė įsteigta 1918-12-15. Ligoninę įsteigė ir išlaikė Kėdainių apskrities savivaldybė.[1] Nuo 1918 gruodžio mėn. ligoninė buvo pavaldi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sveikatos departamentui.

Kėdainių apskrities ligoninės veiklą reglamentavo Sveikatos departamento 1920-07-20 aplinkraštis „Apskričių savivaldybių ligoninių sutvarkymo reikalu“, 1935-09-13 Ligoninių įstatymas, kiti teisės aktai.[2]

Nuo 1940 m. liepos mėn. Kėdainių apskrities ligoninė buvo pavaldi Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijai, o nuo 1940-08-26 - Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui.

Nuo 1941-06-28 Kėdainių apskrities ligoninė buvo pavaldi Sveikatos ministerijai, nuo 1941 09-01 - Sveikatos valdybai, o nuo 1941-10-13 - Vyriausiajai sveikatos valdybai. Savo veikloje vadovavosi 1941-10-13 Sveikatos reikalams Lietuvoje tvarkyti statutu.[3]

Tiksli data, kada Kėdainių apskrities ligoninė 1944 m. baigė veiklą, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Kėdainių apskrities ligoninė teikė asmenims kvalifikuotą medicininę pagalbą.

Ligoninėje veikė vidaus ligų, chirurgijos, infekcinių ligų ir akušerijos skyriai. 1942 m. ligoninėje veikė vidaus ligų, chirurgijos, infekcinių ligų, akušerijos, ginekologijos, akių ligų, odos ir venerinių ligų bei nervų ligų ir psichiatrijos skyriai.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

1984-04-03 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 26 neaprašytas Kėdainių apskrities ligoninės bylas.

1984 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 633 yra 1 apyrašas, 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1927 m., 1930–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Ligonių registracijos knygų ir registracijos knygų rodyklių apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos stacionarinių ligonių registracijos knygos ir registracijos knygų rodyklės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1927 m., 1930–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 380, ap. 1, b. 71, l. 53.
[2] LCVA. F. 1072, ap. 1, b. 2, l. 69, V.Ž. 1935 m., Nr.498 – 3464.
[3] LCVA. F.R-627, ap. 1, b. 16, l. 9; ap. 3, b. 398, l. 3.
 
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-08 08:37