O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-595 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RESPUBLIKINĖS KOMISIJOS KARO NUOSTOLIAMS IŠTIRTI IR APSKAIČIUOTI FONDĄ NR. R-595

2008-03-       Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Respublikinė komisija karo nuostoliams ištirti ir apskaičiuoti (1943-03-13–[nenustatyta])

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

1943-03-13 Lietuvos KP(b) Centro komiteto biuro posėdyje buvo sudaryta Respublikinė komisija karo nuostoliams ištirti ir apskaičiuoti („Республиканская комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Литовской ССР“).[1]

Tiksli data, kada komisija baigė veiklą, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Respublikinei komisijai karo nuostoliams ištirti ir apskaičiuoti buvo siunčiami Lietuvos TSR miestų, apskričių ir valsčių vykdomųjų komitetų vietinių komisijų 1944–1945 m. sudaryti aktai apie karo metu gyventojų patirtus nuostolius.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

1993-10-05 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Nacionalinio Lietuvos valstybės ir kultūros istorijos muziejaus perėmė 736 Respublikinės komisijos karo nuostoliams ištirti ir apskaičiuoti 1944–1945 m. neaprašytas bylas.

1995-11-06 dokumentai sutvarkyti: buvo sudarytos ir į apyrašą Nr. 1 įrašytos 748 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-595 yra 1 apyrašas, 748 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti nuostolių surašymo ir apskaičiavimo aktai, gyventojų pareiškimai, suvestiniai žiniaraščiai - rejestrai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal miestų, apskričių ir valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 748 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-754, ap. 11, b. 8a, l. 32.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-13 13:10