O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo 134 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

III APYGARDOS KARIUOMENĖS TEISMO GARDINE FONDĄ NR. 134

2011-03-      Nr. SA

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

III apygardos kariuomenės teismas Gardine (Wojskowy Sąd Okręgowy III w Grodnie) (nenustatyta–1924-06-05)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

III apygardos kariuomenės teismo Gardine įsteigimo data nenustatyta. Jo jurisdikcijai priklausė III karinė apygarda.

Kariuomenės teismas buvo nepriklausoma teisinė institucija. Teismo teisėjus skyrė Lenkijos Respublikos Prezidentas karo reikalų ministro siūlymu.

Karo generalinių apygardų teismų veiklą reglamentavo1920-05-10 Lenkijos Respublikos Ministrų tarybos potvarkis Nr. 368 dėl karinės baudžiamosios teisenos ginkluotosioms pajėgoms 1912-07-05 įstatymo įgyvendinimo Lenkijos Respublikos teritorijoje.[1]

Lenkijos Respublikos karo reikalų ministerijos 1924-05-07 įsakymu Nr. 4871/Org III apygardos kariuomenės teismas 1924-06-05 buvo perkeltas iš Gardino į Vilnių.[2]

Sudarytojo funkcijos

III apygardos kariuomenės teismas Gardine nagrinėjo baudžiamąsias bylas kariškių, įvykdžiusių nusikaltimus tikrosios karinės tarnybos ar apmokymų metu, dezertyrų, karo invalidų, gyvenančių jiems skirtose įstaigose, karo belaisvių ir įkaitų, asmenų, nepaklususių įsakymui atvykti į karinę tarnybą, dirbančiųjų kariuomenėje pagal sutartis.

Karo, mobilizacijos metu arba esant tiesioginei karo grėsmei apygardos kariuomenės teismas taip pat galėjo nagrinėti civilių asmenų, kaltintų įkalbinėjimu nepaklusti šaukimui į kariuomenę, neteisėtu verbavimu, kareivių kurstymu įvykdyti karinį nusikaltimą arba pagalba jį vykdant, šnipinėjimu, bendradarbiavimu su priešu bei kitais nusikaltimais, galinčiais sukelti grėsmę valstybės gynimui, baudžiamąsias bylas.

III apygardos kariuomenės teismas Gardine buvo I instancijos teismas visoms byloms, kurios nepriklausė įgulų (załogowe), vėliau – rajonų (rejonowe) teismų kompetencijai, ir II instancijos teismas byloms, nagrinėtoms įgulų (rajonų) teismuose.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1948-09-23 iš Maladečinos (Molodečno) apskrities archyvo perėmė 1 Krokuvos generalinės apygardos Vilniaus karinio teismo neaprašytą  bylą.

1953 m. sudarytas Krokuvos generalinės apygardos karinio teismo fondo Nr. 134 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 1 byla.

2011 m. pakeistas fondo pavadinimas – III apygardos kariuomenės teismas Gardine.

Iš viso fonde Nr. 134 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų kalba.

Baudžiamosios bylos apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyta kareivio baudžiamoji byla.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvystė   Elena Vydrina[1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitei Polski (toliau Dz. U. Rz. P.), 1920, Nr.59, poz.638.
[2] Rozkazy Dowódzstwa Okręgu Korpusu Nr. III, 1924, L. 45-7.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-10 11:18