O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo r-913 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PILIEČIŲ PARAŠŲ PO PASAULINIO TAIKOS ŠALININKŲ KONGRESO STOKHOLME ATSIŠAUKIMU RINKIMO LAPŲ KOLEKCIJĄ NR. R-913

2010-04-       Nr. SA-

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – Archyvas) 1951-01-08 iš Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Archyvų skyriaus perėmė Šiaulių srities gyventojų parašų po Pasaulinio taikos šalininkų kongreso Stokholme atsišaukimu rinkimo lapus – 38 bylas, įrašytas apyraše Nr.1. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Archyve sudaryta Piliečių parašų po Pasaulinio taikos šalininkų kongreso Stokholme atsišaukimu rinkimo lapų kolekcija Nr. R-913.

1976-05-24 Archyve sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 46 bylos – Vilniaus ir Kauno sričių gyventojų parašų po Pasaulinio taikos šalininkų kongreso Stokholme atsišaukimu rinkimo lapai. Fondo papildymo šaltinis ir data nenustatyti.

Iš viso fonde Nr. R-913 yra 2 apyrašai, 84 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Piliečių parašų rinkimo lapų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Šiaulių srities gyventojų parašų po Pasaulinio taikos šalininkų kongreso Stokholme atsišaukimu rinkimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal srities rajonų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Piliečių parašų rinkimo lapų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Kauno ir Vilniaus sričių gyventojų parašų po Pasaulinio taikos šalininkų kongreso Stokholme atsišaukimu rinkimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sričių rajonų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 46 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-19 14:02