O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

lcva fondo R-1308 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DURPIŲ PRAMONĖS CENTRO IR APYLINKIŲ DURPYNŲ DIREKCIJŲ FONDĄ NR. R-1308

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Valstybinis durpių pramonės trestas (1941 m. birželio mėn.–1943-03-01)

Durpių pramonės centras (Torf-Industrie-Zentrale) (1943-03-02–1944 m.)

2. Kaišiadorių apylinkės durpynų direkcija (1941–1944 m.)

3. Kazlų Rūdos apylinkės durpynų direkcija (1941–1944 m.)

4. Pagelažių apylinkės durpynų direkcija (1941–1944 m.)

5. Panevėžio apylinkės durpynų direkcija (1941–1944 m.)

6. Telšių apylinkės durpynų direkcija (1941–1944 m.)

7. Vilniaus apylinkės durpynų direkcija (1941–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Tiksli data, kada veiklą pradėjo Valstybinis durpių pramonės trestas, nenustatyta. 1941 m. birželio mėn. trestas jau veikė.

Valstybinis durpių pramonės trestas buvo pavaldus Laikinosios Lietuvos Vyriausybės Pramonės ministerijai, nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. – Krašto ūkio generaliniam tarėjui, nuo 1942-07-14 – vokiečių administracijos įstaigoms.

Generalinio komisariato 1943-03-02 raštu Valstybinio durpių pramonės tresto pavadinimas pakeistas į Durpių pramonės centrą.1

Tiksli data, kada 1944 m. Durpių pramonės centras baigė veiklą, nenustatyta.

2–7. Tikslios Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Pagelažių, Panevėžio, Telšių, Vilniaus apylinkių durpynų direkcijų veiklos pradžios datos nenustatytos. 1941 m. durpynų direkcijos jau veikė.

Apylinkių durpynų direkcijos buvo pavaldžios Valstybiniam durpių pramonės trestui, nuo 1943-03-02 – Durpių pramonės centrui.

Tiksli data, kada 1944 m. apylinkių durpynų direkcijos baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Valstybinis durpių pramonės trestas, vėliau Durpių pramonės centras vadovavoapylinkių durpynų direkcijų ir durpynų veiklai.

2–7.Kaišiadorių, Kazlų Rūdos, Pagelažių, Panevėžio, Telšių, Vilniaus apylinkių durpynų direkcijos vadovavo durpynų veiklai savo veiklos teritorijose.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau – Archyvas) Kauno filialo apskaitos dokumentuose 1951-03-31 buvo įrašytas Durpių pramonės centro fondas Nr. R-475, kuriame buvo 140 neaprašytų bylų. Sutvarkius dokumentus 1952-04-25 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 52 bylos. 1962-02-20 fondo Nr. R-475 apyrašas Nr. 1 pertvarkytas, jame įrašytos 27 bylos.

Archyvo Kauno filiale 1952-04-15 buvo sudaryti Kaišiadorių apylinkės durpynų direkcijos fondo Nr. R-481 apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyta 12 bylų, Kazlų Rūdos apylinkės durpynų direkcijos fondas Nr. R-482 (9 bylos), Pagelažių apylinkės durpynų direkcijos fondas Nr. R-479 (15 bylų), Vilniaus apylinkės durpynų direkcijos fondas Nr. R-477 (8 bylos), Telšių apylinkės durpynų direkcijos fondas Nr. R-476 (8 bylos) ir Panevėžio apylinkės durpynų direkcijos fondas Nr. R-480 (14 bylų).

1964 m. Telšių apylinkės durpynų direkcijos fondas Nr. R-476 ir Vilniaus apylinkės durpynų direkcijos fondas Nr. R-477 buvo pertvarkyti. Naujai sudarytame fondo Nr. R-476 apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 15 bylų, fondo Nr. R-477 apyraše Nr. 1 – 18 bylų.

Archyvas 1969-11-25 iš Archyvo Kauno filialo perėmė minėtus 7 fondus, 109 bylas.

Archyve iš perimtų fondų buvo sudarytas Valstybinio durpių pramonės centro ir apylinkių durpynų direkcijų jungtinis fondas Nr. R-1308.

2011 m. patikslintas fondo pavadinimas – Durpių pramonės centras ir apylinkių durpynų direkcijos fondas.

Apyrašo Nr. 1 byla Nr. 23 kataloguota vardinėje Asmenų duomenų bazėje.

Iš viso fonde Nr. R-1308 yra 7 apyrašai, 109 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Generalinio komisaro, Krašto ūkio tarėjo, durpių tresto valdytojo įsakymai, aplinkraščiai, nurodymai, durpynų perdavimo-priėmimo, patikrinimo aktai, susirašinėjimo durpynų eksploatacijos klausimais dokumentai, darbininkų, tarnautojų sąrašai, durpynų balansai, algų išmokėjimo lapai, darbo tabeliai, nedarbingumo lapeliai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Kaišiadorių apylinkės durpynų direkcijos buhalterinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti buhalterijos pateisinamieji dokumentai, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Kazlų Rūdos apylinkės durpynų direkcijos buhalterinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti buhalterijos pateisinamieji dokumentai, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Pagelažių apylinkės durpynų direkcijos buhalterinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti buhalterijos pateisinamieji dokumentai, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1943–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Panevėžio apylinkės durpynų direkcijos buhalterinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti buhalterijos pateisinamieji dokumentai, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Telšių apylinkės durpynų direkcijos personalo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Telšių apylinkės durpynų direkcijos direktoriaus įsakymas, durpių kasimo dienos raportai, durpynų darbininkų prašymai dėl kompensacijos išmokėjimo už neišnaudotas atostogas, darbininkų sąrašai, kelionės išlaidų apyskaitos, sąskaitos, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Vilniaus apylinkės durpynų direkcijos personalo bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apylinkės durpynų direkcijos direktoriaus įsakymai personalo klausimais, durpių kasimo dienos raportai, durpynų darbininkų prašymai pašalpai ir atostogoms gauti, darbininkų sąrašai, kelionės išlaidų apyskaitos, sąskaitos, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1308, ap. 1, b. 10, l. 63.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 08:15